nishiyama_now

Nishiyama Now

Voice 2019.9「土木を撮る」連載⑰ 長篠堰堤 (愛知県新城市)