nishiyama_now

Nishiyama Now

Voice 2018.11 「土木を撮る」掲載⑦ 藤倉水源地ダム(秋田県秋田市)水の流れと光と影